Förskrivning till patient med skyddad identitet

Vid beställning av hjälpmedel till patienter som har skyddade personuppgifter så rekommenderar Medicinteknisk appartur i hemmet att pappersblanketten "Beställning av personbundet hjälpmedel" används, se dokument nedan.

Ange patientens personnummer i blanketten men skriv "Skyddad identitet" i rutan för patientens namn. Kryssa i leveransadress till förskrivaren.

Blanketten kan skickas per post eller fax till Medicinteknisk appartur i hemmet. Av sekretesskäl ska blanketten inte skickas med e-post.