Hjälpmedel i dagverksamhet för äldre

Kommunen har ansvar för att det i dagverksamhet för äldre finns den utrustning och de hjälpmedel som krävs för att personer ska kunna vistas där.

Landstinget har kostnadsansvar för hjälpmedel som är specialanpassade för den enskilda brukaren.