Överenskommelse med Storsthlm

Storsthlm (tidigare KSL) och Region Stockholm (tidigare Stockholms läns landsting) har förtydligat ansvars- och kostnadsfördelningen av hjälpmedel. Denna överenskommelse kallas Överenskommelse Storsthlm, tidigare kallat KSL-överenskommelsen.

Nedan ser du en sammanställning av de hjälpmedel som kommunen och privata vårdgivare har kostnadsansvar för.