Inköp av hjälpmedel

För att möta patienternas behov ser Medicinteknisk apparatur i hemmet kontinuerligt över sitt hjälpmedelssortiment.

En förutsättning för att Medicinteknisk apparatur i hemmet ska kunna köpa in ett hjälpmedel till en patient är att leverantören är ansluten till Hjälpmedelstjänsten. 

Större delen av våra inköp görs på avtal som slutits genom olika former av upphandlingar. 

Om Medicinteknisk apparatur har ett hjälpmedelssortiment som inte fyller patientens behov och hjälpmedlet finns inom ett funktionsområde som ska tillhandahållas som hjälpmedel enligt Hjälpmedelsguiden, kan förskrivare i samråd med hjälpmedelskonsulent göra en ansökan om enstaka produkt utanför ordinarie sortiment.