Sortiment och rutiner gällande diabeteshjälpmedel

Från och med 9 juli gäller nya rutiner för några olika produkter.

Egenansvar för batterier till insulinpumpar
Enligt Hälso-och sjukvårdsförvaltningen är produkter som kan köpas i öppna handeln och bytas av användaren själv egenansvar, det vill säga att användaren får bekosta dem själv. Det gäller nu även batterier till insulinpumpar.

Batterier tas bort från Beställningsportalen 2018-07-09 och inga nya förskrivningar kan därefter göras. De patienter som har ett uttag kvar sedan tidigare kan ta ut det till och med 2018-08-14. Brev om förändringen skickas till de patienter som tidigare fått batterier från oss.

Förskrivning av sensorer/sändare till CGM/FGM
Från och med 2018-07-09 kan förskrivare skriva ut löpande uttag av sensorer/sändare till CGM/FGM för max 2 år i taget. Varje uttag ska som tidigare gälla för 3 månader och patienten kan avropa ett nytt uttag 2 månader efter sitt förra uttag.

Om sensorer/sändare behöver reklameras är det viktigt att patienten kontaktar leverantören så snart som möjligt.

CGM Startpaket
Alla startkit CGM kommer att innehålla sensorer för en 3-månadersperiod för att förenkla vid förskrivning. Under veckan kommer Medtronics artiklar bytas ut i Beställningsportalen. Dexcom G5 från NordicInfu Care AB innehåller 3 x 4 sensorer och Guardian Connect samt Guardian2Link från Medtronic AB kommer innehålla 3 x 5 sensorer.