Nyheter diabeteshjälpmedel

2019-01-31: Nytt om MiniMed 670G samt nya förskrivare för sensorer till CGM/FGM

MiniMed 670G

Region Stockholm ska följa NT-rådets (Rådet för nya terapier) rekommendation gällande MiniMed 670G från Medtronic AB. Det innebär att detta hjälpmedel nu kan förskrivas i Beställningsportalen. 

Nya förskrivare för sensorer till CGM/FGM

  • Hjälpmedelsguiden är uppdaterad gällande fortsatt förskrivning (ej nyförskrivning) av glukossensorer till kontinuerliga glukosmätare: Sjuksköterska vid endokrinolog- och barndiabetesmottagning/klinik kan förskriva sensorer till befintlig utrustning.
  • Hjälpmedelsguiden är uppdaterad gällande fortsatt förskrivning (ej nyförskrvning) av glukossensorer till flashglukosmätare: Sjuksköterska vid endokrinolog- och barndiabetesmottagning/klinik, vid husläkarmottagning samt vid ASIH-verksamhet kan förskriva sensorer till befintlig utrustning.

Mer information