MiniMed 780G

2020-11-05: Läs leverantören Medtronics information gällande produkttillgången av MiniMed 780G.

Meddelande från Metronic:

Introduktionen av MiniMed 780G i Sverige och Europa går bra, till och med bättre än väntat. Även om det är glädjande i sig innebär det vissa utmaningar vad gäller produkttillgång. Av den anledningen har vi tagit ett beslut att pausa leveranser under två veckors tid.
Under dessa två veckor kommer produktionen att gå på max för att komma ikapp efterfrågan. Med start den 23 november kommer leveranserna till vården att återupptas i beställd ordning.

Om du har en pumpstart som behöver flyttas fram kommer din vårdgivare att kontakta dig. Om du undrar om din inbokade pumpstart berörs av detta, vänligen vänd dig till ditt diabetesteam.
Vi ber om ursäkt för den uppkomna situationen och vill meddela er att vi gör allt vi kan för att återställa tillgången så fort som möjligt.

Publicerad 2020-11-05