Införande av insulinpump Minimed 670G

2018-11-16: MAH får uppdrag att ta in olika hjälpmedel i sortiment från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), så att de blir förskrivningsbara inom Stockholms Läns Landsting (SLL).

Minimed 670G

Minimed 670G är en insulinpump med en ny funktion som de andra insulinpumparna inte har. NT-rådet (Rådet för nya terapier) har beslutat om ordnat införande av Minimed 670G.

Inväntar slutgiltig bedömning

NT-rådet inväntar TLV:s (Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets) slutgiltiga bedömning innan man ger rekommendationer och HSF inväntar detta innan de tar beslut.  Dock menar NT-rådet att om det finns patienter som efter 4 år nu behöver byta ut sin insulinpump, kan de få förskrivet en Minimed 670G.  NT-rådet vill att man avvaktar att sätta in nya pumpar tills TLV:s bedömning är klar.

Tilläggsupphandling

MAH påbörjar arbetet med en tilläggsupphandling av Minimed 670G nu, så troligen kan förskrivningar utifrån dessa rekommendationer göras med start 1 februari.