Stulet eller borttappat hjälpmedel

Nedan följer information om hur du går tillväga om hjälpmedlet blivit stulet eller borttappat.

Anmäl

Kontakta vår handläggare på Medicinteknisk apparatur i hemmet för anmälan av stulet eller borttappat hjälpmedel alternativt skicka in blanketten: "Anmälan av skadat/stulet/borttappat hjälpmedel" till oss på Medicinteknisk apparatur i hemmet.

Polisanmälan

Om hjälpmedlet stulits gör patienten även en polisanmälan där Medicinteknisk apparatur i hemmets organisationsnummer, 232100-0016, ska finnas angivet som ägare av produkten. Kopia på polisanmälan ska skickas in tillsammans med anmälan till Medicinteknisk apparatur i hemmet.

Avregistrering och ersättning

Kontakta vår handläggare för att anmäla vad som stulits för en eventuell avregistrering. Nytt hjälpmedel kan förskrivas för att ersätta stulet hjälpmedel.

Försäkring av hjälpmedel

Vi rekommenderar att du som patient ser över ditt försäkringsskydd då du kan bli ersättningsskyldig vid borttappat eller stulet hjälpmedel. Du som patient kan även bli ersättningsskyldig om hjälpmedlet är skadat av onormalt slitage.