Beställning av sensorer och sändare via 1177.se

Från 28 januari kan du beställa diabeteshjälpmedel via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Detta innebär att du kan beställa diabeteshjälpmedel så som teststickor, pennkanyler, lancetter, sensorer och sändare på samma ställe.

Så här ser du dina utskrivna hjälpmedel och beställer uttag

  1. Logga in på 1177.se.
  2. Under rubriken Övriga tjänster, klicka på Alla övriga tjänster.
  3. Scrolla ner till rubriken Hjälpmedel, klicka på Beställ förskrivna förbrukningsprodukter.

Nu kan du se dina förskrivningar och vem som skrivit ut dem till dig. Ser du ingen aktuell förskrivning, kontakta din förskrivare. Ser du dina hjälpmedel listade kan du gå vidare och skicka en beställning till oss. Kontrollera att adress och telefonnummer är rätt.

Beställning till barn över 13 år

Efter att ett barn har fyllt 13 år kan du som vårdnadshavare inte längre agera ombud för att beställa diabeteshjälpmedel. Barnet måste då själv logga in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Beställning kan även fortsättningsvis ske via samtal till MAH:s kundtjänst. 

Andra sätt att beställa

Beställningsformuläret på vår hemsida kan användas fram till 28 februari. Därefter kommer du endast kunna beställa dina diabeteshjälpmedel via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller via telefon. 

Två hjälpmedelsverksamheter

Sensorer och sändare beställs och skickas via MAH. Teststickor, lancetter och pennkanyler beställs och skickas via Förbrukningshjälpmedel i hemmet- FHH. Leveranser och SMS-aviseringar kan därför komma från olika avsändare, i vissa fall även direkt från leverantören. 

Frågor

Vid frågor om din beställning kontaktar du respektive hjälpmedelsverksamhet. Vid reklamation vänder du dig direkt till leverantören. Vid teknisk support för 1177 Vårdguidens e-tjänster vänder du dig till 1177 Vårdguiden.

I inloggat läge på 1177.se kan du:

  • göra uttag av diabeteshjälpmedel.
  • se hur många uttag du har kvar.
  • se när nästa uttag kan göras.
  • se förskrivarens namn och mottagning.