Diabeteshjälpmedel - information och beställning

Som patient vänder du dig till oss för att beställa diabeteshjälpmedel i form av glukossensorer, sändare, avläsare och insulinpumpar. För detta behövs en förskrivning från din diabetessköterska.

Förnya din förskrivning regelbundet

Förskrivningar gällande förbrukningsmaterial så som sensorer och sändare behöver förnyas med regelbundna mellanrum. Förnyelsen av förskrivningar görs via din diabetessköterska.

Meddela ändring av adress eller telefonnummer

Det är viktigt att du meddelar förändringar av telefonnummer och adress till oss och din diabetessköterska då leveransen är beroende av att dessa stämmer.

Utleverans hanteras av leverantören

Utleveransen av diabeteshjälpmedel hanteras av respektive leverantör. I vissa fall kan du som patient behöva kontakta leverantörernas kundtjänst för att få mer information om exempelvis leveransstatus. Leverantörerna ansvarar även för reklamation och support för deras produkter.  

Kontaktinformation till leverantörer

Nordic Infucare

Rubin medical

Vid frågor

För att få information om befintliga förskrivningar och hur många uttag du har kvar av exempelvis glukossensorer ringer du till oss eller kontaktar din diabetessköterska.