Flytt med hjälpmedel till annan region

Om du ska flytta från Region Stockholm ska du i god tid ta kontakt med din förskrivare.

I vissa fall ska hjälpmedlet återlämnas, andra är möjliga att behålla. Du får hjälpmedelsservice på din nya bostadsort. Vissa specialanpassade hjälpmedel köps av det nya regionen/kommunen. 

I Hjälpmedelsguiden kan du läsa mer om vad som gäller vid flytt inom länet, flytt till annat län och flytt från Sverige till annat land.