Avgifter för hjälpmedel

Oftast är hjälpmedel kostnadsfria och är ett lån från regionen, men vissa hjälpmedel är belagda med en avgift.

Medicinteknisk apparatur i hemmet, via Hjälpmedel Stockholm, skickar ut faktura för betalning av avgifter kopplade till hjälpmedel. Faktura för avgiften skickas ut var tredje månad.

Högkostnadsskydd

Du ska under loppet av ett år inte behöva betala mer än 2 000 kronor i avgifter och hyresavgifter för hjälpmedel. Högkostnadsskyddet omfattar alla avgifter - utom avgifter för ortopediska skor, utbyte av andningsmask och andra avgiftsbelagda tillbehör/reservdelar.