Medgivande till autogiro

Autogiro innebär att pengar automatiskt dras från anmält konto varje gång din räkning ska betalas. Anmäl dig till vår autogirotjänst så ser vi till att dina fakturor automatiskt blir betalda på förfallodagen. Autogiro är en trygg, säker och kostnadsfri tjänst. Inga pengar dras från kontot utan att vi har informerat dig, vad och hur mycket du ska betala.

Anmälan

Genom att fylla i blanketten för autogiroanmälan tillåter jag att Medicinteknisk apparatur i hemmet får göra uttag från mitt angivna konto för betalning av patientavgift för hjälpmedel. Banken är inte skyldig att prova behörigheter av eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Uttag belastar mitt konto enligt bankens regler. Meddelanden om uttag får jag från banken. Jag kan begära att autogirot flyttas till annat konto inom samma bank eller till konto i annan bank.

Godkännande och information

Medicinteknisk apparatur i hemmet får göra uttag från mitt konto på förfallodagen om jag innan förfallodagen blivit meddelad om belopp, förfallodag och betalningssätt.

Pengar måste finnas på kontot

Jag ska se till att tillräckligt mycket pengar finns på kontot på förfallodagen. Om pengarna inte räcker för betalning av fakturan på förfallodagen får Medicinteknisk apparatur i hemmet göra fler uttagsförsök under kommande fem arbetsdagar.

Stoppa betalningarna via Autogiro

Autogirot gäller tillsvidare. Jag kan stoppa betalningen via Autogiro eller avsluta autogirot helt genom att jag kontaktar banken.

Rätten för banken och Medicinteknisk apparatur i hemmet att avsluta autogirot

Banken och Medicinteknisk apparatur i hemmet har rätt att avsluta anslutningen till autogirot 30 dagar efter det att jag fått meddelande om detta. Banken och Medicinteknisk apparatur i hemmet har också rätt att omedelbart avsluta min anslutning till Autogiro om det vid upprepade tillfällen inte funnits tillräckligt med pengar på kontot på förfallodagen eller om anmält konto har avslutats.

Kontakt

Telefonnummer

08-123 675 00
Menyval 5 - patientfakturor

Telefontid

Helgfria vardagar kl. 10.00-11.00 samt kl. 13.00-14.00