Skriv ut den här sidan

Service och reparation

Service och reparation av ventilatorer, hostapparater, slemsugar, syrgasapparater, CPAP-apparater, kompressionsutrustning, insulinpumpar, kontinuerliga glukosmätare, nutritionspumpar, mätare för blodets koagulationsförmåga samt apnélarm.

Öppettider

Måndag-fredag 8.00-16.30

Telefonnummer

08- 123 675 00 (Menyval: Felanmälan och service)

Service utanför våra ordinarie öppettider

Nödsituation på grund av att ditt hjälpmedel har gått sönder en kväll, natt eller helg?

Då kan du ringa till tekniker på beredskap. Innan du ringer bör du ha tagit reda på vilket registreringsnummer ditt hjälpmedel har. Telefonnumret är detsamma som under våra ordinarie öppettider: 08-123 675 00.