Skriv ut den här sidan

Återlämning av hjälpmedel

Förskrivna hjälpmedel är ett lån från landstinget och ska lämnas tillbaka när behovet inte längre kvarstår.

Vissa av de återlämnade hjälpmedlen rekonditioneras av oss till nyskick och kan sedan användas igen av andra patienter.

Hjälpmedel som återlämnas ska vara väl rengjorda.

Lämna här

Du kan återlämna ditt hjälpmedel hos oss på Mecinteknisk apparatur i hemmet (MAH) på Sundbybergsvägen 1 E i Solna. 

Beställning av hämtning

Beställ hämtning genom att ringa vår kundtjänst på telefonnummer 08- 123 675 00, menyval 2- Kundtjänst.

Förskrivare kan beställa hämtning i Beställningsportalen (en så kallad arbetsorder). Fäst en kopia av arbetsordern på hjälpmedlet.