Skriv ut den här sidan

Andningshjälpmedel

I gruppen andningshjälpmedel ingår följande produkter:

Andningsmuskeltränare

 • Andningsmuskeltränare PEP/RMT
 • Andningsmuskeltränare enkel

Inhalatorer

 • Stationär nebulisator för läkemedel
 • Portabel nebulisator för läkemedel
 • Nebulisator för sinusbehandling

Oxygenutrustningar

 • Stationär syrgaskoncentrator
 • Bärbar syrgaskoncentrator
 • Stationär pulsoximeter
 • Portabel pulsoximeter
 • Flödesväljare till syrgastuber

Respiratorer

 • CPAP
 • Bilevel
 • Bilevel ST
 • Ventilator
 • Andningsballong
 • Hostapparat

Slemsugar

 • Stationär slemsug
 • Portabel slemsug

Varseblivningshjälpmedel/Personliga nödlarm

 • Apnélarm för spädbarn