Beställningsformulär

Uttag av nya sensorer, sändare eller batterier till diabeteshjälpmedel

Beställningarna görs antigen via vårt beställningsformulär eller genom att ringa oss på 08–123 675 00 (menyval 1- Diabetes). 

 

Vi har tyvärr ingen möjlighet att ta emot beställningar via e-post. 

Service av ditt hjälpmedel?

Vi utför service av din ventilator, hostapparat, CPAP-apparat, nutritionspump eller annat hjälpmedel som ingår i vårt sortiment. Välkommen på drop in under våra öppettider!

Hjälpmedelsverksamheterna Stockholm

Hjälpmedel Stockholm, KommSyn Stockholm och Medicinteknisk apparatur i hemmet är en del av hjälpmedelsverksamheterna i Stockholm. 

Verksamheterna tillhör organisatoriskt Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, som har hand om all landstingsdriven vård utanför akutsjukhusen.